Samen sterk met suiker!

Samen Sterk met Suiker

Suikerziekte heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Het kost tijd en moeite om met deze ziekte te leren omgaan. Het doel van het programma 'Samen sterk met suiker' is om mensen te helpen omgaan met suikerziekte. 

Voor meer informatie, klik hieronder

Voor patiënten Voor zorgprofessionals 

Zorgprofessionals

Meer weten over de rol van zorgprofessionals in Samen sterk met suiker?

Evaluatie onderzoek

Meer weten over het evaluatieonderzoek van Samen sterk met suiker?

Patiënten

Voor wie is Samen sterk met suiker?

Onze partners

Veel positieve ervaringen

Bij de vorige uitvoering hebben deelnemers 'Samen sterk met suiker' erg positief ervaren. Zo gaven de deelnemers aan meer vaardigheden te hebben om beter om te gaan met hun diabetes en moeilijke situaties rondom hun aandoening. Ook gaven deelnemers aan meer support te ervaren in de groep en van belangrijke anderen.