Zorgprofessionals

Voor diabetes type 2 patiënten bestaat adequaat diabetes zelfmanagement uit het monitoren van bloedsuikerspiegels, het naleving van voorgeschreven medicatie, gezonde voeding, voldoende beweging, en het gebruik van gezonde copingstijlen.

Zorgprofessionals die het zelfmanagement van diabetes type 2 patiënten willen bevorderen, beschikken over een groeiend aantal programma's. De beschikbare programma's sluiten echter vaak niet aan bij de behoeften van patiënten die extra ondersteuning nodig hebben.

Veel programma's zijn grotendeels gebaseerd op een individuele benadering. Ze maken vaak gebruik van cognitieve leerstrategieën waarbij het informeren van deelnemers centraal staat. Onderzoek laat zien dat deze strategieën voor patiënten die extra ondersteuning nodig hebben niet aantrekkelijk zijn en nauwelijks effectief.