Wat is Samen Sterk met Suiker?

Het programma Samen Sterk met Suiker is vanuit het Amsterdam UMC ontwikkeld om diabetes zelfmanagement te bevorderen bij patiënten met diabetes type 2 die extra ondersteuning nodig hebben. Met dit programma streven we naar het bevorderen van adequaat diabetes zelfmanagement om bloedsuikerwaarden te stabiliseren (HbA1c) en de gezondheid en kwaliteit van leven van deelnemers te verbeteren.

Dit op maat gemaakte groepsprogramma is uniek in het gebruik van actieve en praktische leerstrategieën. Daarmee leren deelnemers stap voor stap en op een positieve manier hoe zij het beste met hun diabetes om kunnen gaan. Centraal hierin staan de leerbehoefte van de deelnemers, het bevorderen van sociale steun en het verminderen van belemmerende sociale invloeden.

Het programma bestaat uit 27 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur waarin de volgende thema’s aan bod komen:

 • Gezonde voeding
 • Voldoende bewegen
 • Omgaan met stress
 • Gezond slapen
 • Medicijngebruik

Het programma bestaat uit 2 fases:

 • Fase 1: 15 bijeenkomsten
  Deze fase is vooral gericht op het vergroten van (ervarings)kennis en de motivatie voor gezond (zelfmanagement)gedrag.

 • Fase 2: 12 bijeenkomsten
  Deze fase is vooral gericht op bevorderen van gedragsverandering en het volhouden daarvan. Belangrijke leerdoelen zijn: doelen stellen, gedrag uitproberen, ervaringen daarmee delen, en omgaan met lastige situaties.

De totale duur van deze 27 bijeenkomsten is ongeveer 7 tot 8 maanden (afhankelijk van vakanties).

Per groep kunnen maximaal 10 personen deelnemen, begeleid door één gecertificeerde groepsleider. De groepsleider is een professional met minimaal Hbo-niveau die de trainingen van Samen Sterk met Suiker heeft gevolgd (twee trainingen van 4 uur per fase). De groepsleider kan bijvoorbeeld een achtergrond hebben als leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper of psycholoog.

Inhoud bijeenkomsten

De opbouw van elke bijeenkomst is de eerste fase is als volgt:

Welkom en toelichting programma
Terugblik
Rondje goed nieuws
Vragen verzamelen
Werkvorm(en)
Pauze en energizer
Werkvorm(en)
30 minuten samen wandelen
De werkvormen verschillen per bijeenkomst. De volgende werkvormen worden gebruikt:

 • Kennisspel
 • Stellingenspel
 • Doe-het-zelf opdracht
 • Filmpje
 • Brief van de week
 • Rollenspel

Materialen

De groepsleider leidt de bijeenkomsten aan de hand van een handboek. Hierin staan de verschillende onderdelen uitgebreid beschreven. Er is een apart handboek voor fase 1 en fase 2.

Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomsten lossen stencils die zij toevoegen aan hun persoonlijke werkmapje.

De groepsleider beschikt over een grote tas met allerlei materialen voor de bijeenkomsten, waaronder:

 • Brieven van de week
 • Voedingskaartjes
 • Spellen voor de werkvormen (bijv. kaartjes met complimenten of helpende gedachten)
 • Verkleedkleren voor de rollenspellen
 • Balletjes en ballonnen voor de energizers

Andere materialen die bij Samen Sterk met Suiker horen:

 • Flyer met informatie voor deelnemers
 • Lijstje met deelname-criteria (voor verwijzers)
 • Draaiboek en materialen voor de training voor groepsleiders
 • Logboek voor groepsleiders
 • Draaiboek voor de informatiebijeenkomst
 • Vragenlijsten voor deelnemers
 • Diploma’s voor de deelnemers