Wat is de effectiviteit van het programma?

Samen Sterk met Suiker is in een eerder quasi-experimenteel onderzoek door de deelnemers enthousiast ontvangen. Ook bleek het programma een positief effect te hebben op een aantal zelfmanagement-vaardigheden.

Vanaf 2022 is het programma doorontwikkeld door het Amsterdam UMC. Zowel van deelnemers als van huisartsen als praktijkondersteuners hebben we veel positieve reacties ontvangen. Zo gaf één van de praktijkondersteuners van Gezondheidscentrum Venserpolder (Amsterdam Zuidoost) aan:

"Reacties van deelnemers zijn heel positief! Zó positief dat wij ons afvragen: Hè, we hebben al jarenlang van alles geprobeerd en niets werkt… Waarom werkt dit (Samen Sterk met Suiker) wél?"

Momenteel voeren wij een wetenschappelijk onderzoek uit naar de effectiviteit van het programma, zie:

Evaluatie-onderzoek