Voor wie?

Dit programma is voor volwassenen:

 • Met diabetes type 2;
 • Tussen de 35 en 70 jaar (=adviesleeftijd, maar dit is flexibel);
 • Bij wie reguliere diabeteszorg niet goed aansluit. D.w.z. minimaal 1 van deze kenmerken:
 • Geen adequaat diabetes zelfmanagement
 • Laaggeletterd / beperkte gezondheidsvaardigheden / licht verstandelijke beperking
 • Nooit vragen stellen bij afspraken / informatie niet komt niet goed over
 • Adviezen niet oppakken / afspraken niet nakomen
 • Extra of andere ondersteuning nodig hebben.

Voorwaarden voor deelname:

 • Zelfstandig naar de locatie van het programma kunnen komen;
 • De taal van de groepsleider spreken;
 • Minimaal 10 van de 15 bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn (dus geen lang buitenlandverblijf);
 • Geen ernstige (psychiatrische) aandoening die deelname aan het programma in de weg staat.