Evaluatieonderzoek

Ontwikkeling programma

Het programma Samen Sterk met Suiker is ontwikkeld omdat de reguliere diabeteszorg voor veel diabetespatiënten onvoldoende aansluit. Zo blijkt dat een derde van de mensen die behandeld worden voor diabetes type 2 geen gezonde bloedsuikerwaarden bereikt (d.w.z., een HbA1c van <53 mmol/mol).

In de ontwikkeling van het programma (door Diana Geraci in 2010-2011) is een uitgebreid vooronderzoek gedaan. Hierbij zijn 21 lager opgeleide mensen met diabetes type 2 geïnterviewd 3 gezondheidsprofessional. Daarnaast zijn 40 observaties gedaan van consulten bij een diabetesverpleegkundige. Programmaonderdelen zijn vooraf getest met lager opgeleiden van Nederlandse origine en met een Turkse migratieachtergrond. Na de eerste uitvoering van het programma is tevens een uitgebreide procesevaluatie gedaan door Charlotte Vissenberg.

Effect- en procesevaluatie

Het programma is na de eerste uitvoering doorontwikkeld door Janneke Harting en Julia Hondema. Sinds mei 2022 wordt het programma opnieuw onderzocht middels een uitgebreide effect- en procesevaluatie. Bedra Horreh (PhD student Amsterdam UMC) voert deze evaluaties uit in het kader van haar promotieonderzoek.

Effectevaluatie

Tussen mei 2022 en augustus 2023 zijn er 18 groepen gestart vanuit verschillende huisartsenpraktijken in Amsterdam. In totaal hebben 104 diabetespatiënten hieraan deelgenomen; zij vormen de interventiegroep.

De resultaten van de interventiegroep zullen wij vergelijken met twee controlegroepen:

 1. Selectie van patiënten via wijkgroepen interventiepraktijen; zij worden via registraties (ANHA) gevolgd;
 2. Patiënten die zijn geselecteerd voor de interventiegroep, maar niet hebben deelgenomen.

De primaire uitkomstmaat van het effectonderzoek HbA1c, maar we kijken ook naar andere uitkomsten, zoals kwaliteit van leven.

Procesevaluatie

Naast deze effect-evaluatie waren wij geïnteresseerd in het implementatie-proces van het programma (werving, bereik, haalbaarheid), hoe geschikt deelnemers het programma vinden, hoe tevreden zij zijn, welke effecten zij zelf ervaren en welke factoren in de context de implementatie van het programma hebben gefaciliteerd of belemmerd.

Daarom verzamelen wij in het kader van de procesevaluatie de volgende data:

 • Vragenlijsten bij deelnemers
 • Logboeken van groepsleiders
 • Semi-gestructureerde focusgroepen en interviews met deelnemers, groepsleiders en zorgprofessionals

De resultaten van de effect- en procesevaluatie zullen naar verwachting eind 2024 en in 2025 op onze website verschijnen. In nieuwsbrieven zullen we al eerder tussentijdse resultaten delen.

Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Samen Sterk met Suiker, klik dan op 'aanmelden nieuwsbrief' rechtsbovenin in het menu.


Implementatieonderzoek

Naast de effect- en procesevaluatie die we doen met de deelnemers van de 18 groepen die tussen mei 2022 en augustus 2023 zijn gestart, doen we ook een implementatieonderzoek. Hierin onderzoeken wij de randvoorwaarden en strategieën voor duurzame implementatie, borging en opschaling van Samen Sterk met Suiker buiten de context van het onderzoek.

Pilots

Binnen dit implementatieonderzoek voeren wij verschillende pilots uit om te onderzoeken hoe haalbaar en effectief (a) de werving van deelnemers en (b) de uitvoering van het programma is in verschillende settings en door professionals met verschillende achtergronden:

 • Fysiotherapeuten (pilot gestart in maart 2024)
 • Welzijnswerkers (pilot gestart in april 2024)
 • Praktijkondersteuners (pilot start in het najaar van 2024)
 • Diëtisten (pilot start in het najaar van 2024)

Daarnaast werken we aan een opschaalplan voor Samen Sterk met Suiker waarbij aandacht is voor:

 • Verspreiding van het programma
 • Structurele financiering
 • Organisatorische processen
 • Kwaliteitswaarborging