Evaluatieonderzoek

In het evaluatieonderzoek zullen wij onderzoeken hoe 'Samen sterk met suiker' kan worden geïmplementeerd als zelfmanagement programma in de behandeling van diabetes type 2 patiënten die extra ondersteuning behoeven. Het doel is tweeledig:

1. Het beoordelen van de (kosten)effectiviteit van het programma Samen Sterk met Suiker bij diabetes type 2 patiënten, inclusief etnische minderheden, met HbA1c als primaire uitkomstmaat.
2. Het specificeren van de voorwaarden waaronder dit programma kan worden uitgevoerd: we zullen deze voorwaarden definiëren op het leveringsniveau van het programma, zoals instelling, werving, capaciteit van groepsleiders; en op organisatorisch niveau, zoals financiering, kwaliteitsborging en eigenaarschap van de interventie.