Het programma Samen sterk met suiker wordt speciaal ontwikkeld voor mensen met laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden met diabetes type 2. Door middel van groepsbijeenkomsten krijgen de deelnemers handvatten om met hun diabetes om te gaan. De focus ligt op interactie, positieve benadering, sociale steun en op de eigen buurt.

Diëtisten Sabine de Groot en José Werneke werken beide als groepsleiders met het programma. In dit interview vertellen ze hoe dat in zijn werk gaat.

Zie hier het volledige interview: ‘Samen sterk met suiker’ helpt mensen met diabetes in de wijk - NVD (nvdietist.nl)