Voor wie is Samen sterk met suiker?

Samen sterk met suiker is speciaal ontwikkeld voor patiënten bij wie de reguliere Diabeteszorg onvoldoende aansluit en behoefte hebben aan extra ondersteuning in hun diabetes zelfmanagement. Dit zijn bijvoorbeeld ook laaggeletterde patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.